Sáng chế y học

THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

Tất trị liệu suy giãn tĩnh mạch Sankom Patent Socks với thiết kế sinh trắc đặc biệt  đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Tất trị liệu suy giãn tĩnh mạch Sankom Patent Socks được thiết kế mô phỏng giải phẫu và sinh trắc hệ cơ vùng cẳng chân với vector lực ép đa tầng theo chiều dọc, tăng cường hiệu quả trương lực của khối cơ vùng cẳng chân giúp thúc đẩy tuần hoàn tĩnh mạch mà không gây sự khó chịu căng thẳng cho người sử dụng

TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ

Những tính năng đặc biệt của tất trị liệu suy giãn tĩnh mạch SANKOM

CHỨNG MINH LÂM SÀNG

Kết quả nghiên cứu lâm sàng của tất trị liệu suy giãn tĩnh mạch Sankom Patent Socks đã được đăng ký trên thư viện y học quốc gia – Hoa Kỳ số: NCT 03445091

Đánh giá